PHPCon Poland 2024

SensitiveParameterValue::getValue

(PHP 8 >= 8.2.0)

SensitiveParameterValue::getValueHassas değeri döndürür

Açıklama

public SensitiveParameterValue::getValue(): mixed

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hassas değer.

Örnekler

Örnek 1 - SensitiveParameterValue::getValue() örneği

<?php
$s
= new \SensitiveParameterValue('sır');
echo
"Meraklı gözlerden korunan değer: ", $s->getValue(), "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Meraklı gözlerden korunan değer: sır

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top