CascadiaPHP 2024

WeakReference sınıfı

(PHP 7 >= 7.4.0, PHP 8)

Giriş

Zayıf gönderimler, programcının, nesnenin yok edilmesini engellemeyen bir nesneye gönderim tutmasına izin verir. Önbellek benzeri yapıları gerçeklemek için kullanışlıdır.

WeakReference örnekleri dizileştirilemez.

Sınıf Sözdizimi

final class WeakReference {
/* Yöntemler */
public __construct()
public static create(object $object): WeakReference
public get(): ?object
}

- WeakReference Örnekleri

Örnek 1 - Temel WeakReference Kullanımı

<?php
$obj
= new stdClass;
$weakref = WeakReference::create($obj);
var_dump($weakref->get());
unset(
$obj);
var_dump($weakref->get());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

object(stdClass)#1 (0) {
}
NULL

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top