WeakReference::create

(PHP 7 >= 7.4.0, PHP 8)

WeakReference::createYeni bir zayıf gönderim oluşturur

Açıklama

public static WeakReference::create(object $object): WeakReference

Yeni bir WeakReference sınıfı örnekler.

Bağımsız Değişkenler

object

Zayıfça başvurulacak nesne.

Dönen Değerler

Taze bir nesne döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top