PHP 8.1.15 Released!

WeakReference::get

(PHP 7 >= 7.4.0, PHP 8)

WeakReference::getZayıf gönderimli bir nesne döndürür

Açıklama

public WeakReference::get(): ?object

Zayıf gönderimli bir nesne döndürür Nesne yok edilmişse, null döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Zayıfça gönderimli bir nesne döndürür. Nesne zaten yok edilmişse, null döndürülür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top