CascadiaPHP 2024

Fiber::getCurrent

(PHP 8 >= 8.1.0)

Fiber::getCurrentÇalışmakta olan Fiber örneğini döndürür

Açıklama

public static Fiber::getCurrent(): ?Fiber

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Çalışmakta olan Fiber örneğini veya bu işlev fiber dışından çağrılmışsa null döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top