PHPCon Poland 2024

Fiber::isRunning

(PHP 8 >= 8.1.0)

Fiber::isRunningFiber çalışıyor mu diye bakar

Açıklama

public Fiber::isRunning(): bool

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Fiber çalışmaktaysa true döner. Fiber::start(), Fiber::resume() veya Fiber::throw() yöntemlerinden birine bir çağrı henüz dönmemişse fiber çalışıyor demektir. Fiber çalışmıyorsa false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top