CascadiaPHP 2024

Fiber::getReturn

(PHP 8 >= 8.1.0)

Fiber::getReturnFiber tarafından döndürülen değeri döndürür

Açıklama

public Fiber::getReturn(): mixed

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Fiber::__construct() yönteminde belirtilen geri çağırım işlevi tarafından döndürülen değeri döndürür. Fiber bir değer döndürmemişse ya henüz başlatılmamış veya sonlanmış ya da bir istisna yavrulanmış olabilir ve böyle bir durumda FiberError yavrulanır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top