PHPCon Poland 2024

Fiber::isSuspended

(PHP 8 >= 8.1.0)

Fiber::isSuspendedFiber askıda mı diye bakar

Açıklama

public Fiber::isSuspended(): bool

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Fiber askıya alınmışsa true, yoksa false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top