Fiber::throw

(PHP 8 >= 8.1.0)

Fiber::throwFiberin çalışmasını bir istisna ile devam ettirir

Açıklama

public Fiber::throw(Throwable $istisna): mixed

Geçerli Fiber::suspend() çağrısında belirtilen istisnanın oluşması fiberin çalışmasını sağlar.

Bu yöntem çağrıldığında fiber askıda değilse FiberError istisnası oluşur.

Bağımsız Değişkenler

istisna

Geçerli Fiber::suspend() çağrısındaki fiberin içinde oluşturulacak istisna.

Dönen Değerler

Sonraki Fiber::suspend() çağrısına sağlanan değer veya fiber zaten dönmüşse null döner. Fiber askıya alınmadan önce bir istisna oluşmuşsa, oluşan istisna bu yöntem çağrısında yavrulanır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top