Fiber::resume

(PHP 8 >= 8.1.0)

Fiber::resumeFiberin bir değerle çalışmasını sürdürmesini sağlar

Açıklama

public Fiber::resume(mixed $değer = null): mixed

Fiber::suspend() çağrısının sonucu olarak belirtilen değeri kullanarak fiberin çalışmasını devam ettirir.

Bu yöntem çağrıldığında fiber askıda değilse FiberError istisnası oluşur.

Bağımsız Değişkenler

değer

Fiberin çalışmasını devam ettirecek değer. Bu değer, geçerli Fiber::suspend() çağrısının dönüş değeri olacaktır.

Dönen Değerler

Sonraki Fiber::suspend() çağrısına sağlanan değer veya fiber dönmüşse null döner. Fiber askıya alınmadan önce bir istisna oluşmuşsa, o istisna bu çağrıdan yavrulanır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top