PHPCon Poland 2024

Fiber::__construct

(PHP 8 >= 8.1.0)

Fiber::__constructYeni bir Fiber örneği oluşturur

Açıklama

public Fiber::__construct(callable $callback)

Bağımsız Değişkenler

callback

Fiber başlatılırken kullanılacak geri çağırım işlevi. İşleve aktarılan bağımsız değişkenler Fiber::start() yöntemine aktarılan bağımsız değişkenlerdir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top