Fiber sınıfı

(PHP 8 >= 8.1.0)

Giriş

Fiberler, tamamen yığıtlanabilen ve yürütmeyi kesintiye uğratılabilen işlevlerdir. Fiberin çağrı yığıtının herhangi bir yerinde askıya alınmasıyla yürütmenin bekletilmesi ve daha sonra fiberin yürütmeyi kaldığı yerden devam ettirmesi sağlanabilir.

Sınıf Sözdizimi

final class Fiber {
/* Yöntemler */
public __construct(callable $callback)
public start(mixed ...$değerler): mixed
public resume(mixed $değer = null): mixed
public throw(Throwable $istisna): mixed
public getReturn(): mixed
public isStarted(): bool
public isSuspended(): bool
public isRunning(): bool
public isTerminated(): bool
public static suspend(mixed $değer = null): mixed
public static getCurrent(): ?Fiber
}

Ayrıca Bakınız

Fiberlere giriş

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top