Stringable arayüzü

(PHP 8)

Giriş

Stringable arayüzü sahip olduğu __toString() yöntemiyle dolaylı olarak gerçeklenir. Çoğu arayüzün tersine Stringable açıkça bildirilmiş olsun ya da olmasın, sahip olduğu sihirli __toString() yöntemini tanımlayan her sınıfı dolaylı olarak tanımlar.

Birincil kullanımı, bir dizge veya dizgeye dönüştürülebilir bir nesne kabul edecek bir işlevin bağımsız değişkenine tür olarak string|Stringable birleşimini belirterek tür sınaması yapmasını sağlamaktır.

Sınıf Sözdizimi

interface Stringable {
/* Yöntemler */
public __toString(): string
}

Stringable örnekleri

Örnek 1 - Stringable Temel Kullanımı

<?php
class IPv4Address implements Stringable {
private
string $oct1;
private
string $oct2;
private
string $oct3;
private
string $oct4;

public function
__construct(string $oct1, string $oct2, string $oct3, string $oct4) {
$this->oct1 = $oct1;
$this->oct2 = $oct2;
$this->oct3 = $oct3;
$this->oct4 = $oct4;
}

public function
__toString(): string {
return
"$this->oct1.$this->oct2.$this->oct3.$this->oct4";
}
}

function
showStuff(string|Stringable $değer) {
// Stringable burada, __toString çağırarak
// değeri dizgeye dönüştürür.
print $değer;
}

$ip = new IPv4Address('123', '234', '42', '9');

showStuff($ip);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

123.234.42.9

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
33
Gormack
2 years ago
Since it's introduced in PHP 8, IPv4Address class Example #1 could be shortened to:
<?php
class IPv4Address implements Stringable {
public function
__construct(private string $oct1, private string $oct2, private string $oct3, private string $oct4) {
}

public function
__toString(): string {
return
"$this->oct1.$this->oct2.$this->oct3.$this->oct4";
}
}
?>
To Top