Generator::__wakeup

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

Generator::__wakeupDizeleştirememe istisnası

Açıklama

public Generator::__wakeup(): void

Üreteçler dizeleştirilemediğinden bir istisna oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top