CascadiaPHP 2024

FiberError istisnası

(PHP 8 >= 8.1.0)

Giriş

Bir Fiber üzerinde geçersiz bir işlem yürütüldüğünde bu istisna yavrulanır.

Sınıf Sözdizimi

final class FiberError extends Error {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message = "";
private string $string = "";
protected int $code;
protected string $file = "";
protected int $line;
private array $trace = [];
private ?Throwable $previous = null;
/* Yöntemler */
public __construct()
/* Miras alınan yöntemler */
final public Error::getMessage(): string
final public Error::getCode(): int
final public Error::getFile(): string
final public Error::getLine(): int
final public Error::getTrace(): array
private Error::__clone(): void
}

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top