PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ArithmeticError istisnası

(PHP 7, PHP 8)

Giriş

Matematiksel işlemler yapılırken bir hata oluştuğunda ArithmeticError yavrulanır. Bu hatalara, negatif miktarda bit kaydırma yapmaya çalışırken veya bir int türünün olası sınırlarının dışına çıkan bir değerle sonuçlanan intdiv() çağrıları dahildir.

Sınıf Sözdizimi

class ArithmeticError extends Error {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message;
protected int $code;
protected string $file;
protected int $line;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Error::getMessage(): string
final public Error::getPrevious(): ?Throwable
final public Error::getCode(): int
final public Error::getFile(): string
final public Error::getLine(): int
final public Error::getTrace(): array
final public Error::getTraceAsString(): string
public Error::__toString(): string
final private Error::__clone(): void
}
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
nima dot shirinzadeh at gmail dot com
11 months ago
the first example shifted by the positive number and the result is 4, but the second example shifted by the negative number and the result is ArithmeticError(this example is the same for left shift)
<?php

$shif
=1;
$number = 8;
$result $number >> $shif;
echo
$result; //// 1000 >> 01000 = 4

$shif =-1;
$number = 8;
$result $number >> $shif;
////result is ArithmeticError
?>
To Top