PHP 7.4.24 Released!

TypeError

(PHP 7, PHP 8)

Giriş

TypeError sınıfının yavrulanabildiği 3 senaryo vardır:

  • Bir işleve aktarılan değiştirge türünün bildirilen değiştirge türü ile uyuşmaması.
  • Bir işlevden dönen bir değerin işlevin bildirilen dönüş türü ile uyuşmaması.
  • Yerleşik bir PHP işlevine geçersiz sayıda değiştirge aktarımı (sadece katı kodlama kipinde).

Sınıf Sözdizimi

class TypeError extends Error {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message;
protected int $code;
protected string $file;
protected int $line;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Error::getMessage(): string
final public Error::getPrevious(): ?Throwable
final public Error::getCode(): int
final public Error::getFile(): string
final public Error::getLine(): int
final public Error::getTrace(): array
final public Error::getTraceAsString(): string
public Error::__toString(): string
final private Error::__clone(): void
}
add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
celsowmbr at outlook dot com
2 years ago
An example:

<?php

function test($x):int {
    return
$x;
}

try {
   
test('ss');
}catch(
TypeError $e){
    echo
"Error !";
}
up
-1
andrian dot test dot job at gmail dot com
1 year ago
declare(strict_types=1); //if without this line the result is different

$a = [1,2=>[3,4]];

try{

    count($a, COUNT_RECURSIVE, 'toto and blabla');

}catch(TypeError $e){

    echo $e->getMessage();

}
To Top