International PHP Conference Berlin 2021

TypeError

(PHP 7, PHP 8)

Giriş

TypeError sınıfının yavrulanabildiği 3 senaryo vardır. İlki, bir işleve aktarılan değiştirge türünün bildirilen değiştirge türü ile uyuşmamasıdır. İkincisi, bir işlevden dönen bir değerin işlevin bildirilen dönüş türü ile uyuşmamasıdır. Üçüncüsü, yerleşik bir PHP işlevine geçersiz sayıda değiştirge aktarımıdır (sadece strict kipte).

Sınıf Sözdizimi

TypeError extends Error {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message ;
protected int $code ;
protected string $file ;
protected int $line ;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Error::getMessage ( ) : string
final public Error::getPrevious ( ) : Throwable
final public Error::getCode ( ) : mixed
final public Error::getFile ( ) : string
final public Error::getLine ( ) : int
final public Error::getTrace ( ) : array
final public Error::getTraceAsString ( ) : string
public Error::__toString ( ) : string
final private Error::__clone ( ) : void
}
add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
andrian dot test dot job at gmail dot com
1 year ago
declare(strict_types=1); //if without this line the result is different

$a = [1,2=>[3,4]];

try{

    count($a, COUNT_RECURSIVE, 'toto and blabla');

}catch(TypeError $e){

    echo $e->getMessage();

}
up
-2
celsowmbr at outlook dot com
1 year ago
An example:

<?php

function test($x):int {
    return
$x;
}

try {
   
test('ss');
}catch(
TypeError $e){
    echo
"Error !";
}
To Top