PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

UnhandledMatchError istisnası

(PHP 8)

Giriş

Bir match ifadesine aktarılan özne, match ifadesinin herhangi bir kolu tarafından işlenmediğinde, bir UnhandledMatchError yavrulanır.

Sınıf Sözdizimi

class UnhandledMatchError extends Error {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message;
protected int $code;
protected string $file;
protected int $line;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Error::getMessage(): string
final public Error::getPrevious(): ?Throwable
final public Error::getCode(): int
final public Error::getFile(): string
final public Error::getLine(): int
final public Error::getTrace(): array
final public Error::getTraceAsString(): string
public Error::__toString(): string
final private Error::__clone(): void
}
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top