PHP 8.1.28 Released!

Error::__toString

(PHP 7, PHP 8)

Error::__toStringHatanın dizesel görünümü

Açıklama

public Error::__toString(): string

Hatanın dizesel görünümünü döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hatanın dizesel görünümünü döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Error::__toString() örneği

<?php
try {
throw new
Error("Bir hata iletisi");
} catch(
Error $e) {
echo
$e;
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Error: Bir hata iletisi in /home/bjori/tmp/ex.php:3
Stack trace:
#0 {main}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top