Error::getPrevious

(PHP 7, PHP 8)

Error::getPreviousÖnceki hata nesnesini döndürür

Açıklama

final public Error::getPrevious(): ?Throwable

Önceki Throwable nesnesini (Error::__construct() yöntemini üçüncü bağımsız değişkeni) döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Mevcutsa önceki Throwable nesnesi, değilse null döner.

Örnekler

Örnek 1 - Error::getPrevious() örneği

Hata izleme, döngü, yazdırma.

<?php
class MyCustomError extends Error {}

function
doStuff() {
try {
throw new
InvalidArgumentError("Yanlış yapıyorsunuz!", 112);
} catch(
Error $e) {
throw new
MyCustomError("Bir şeyler oldu", 911, $e);
}
}


try {
doStuff();
} catch(
Error $e) {
do {
printf("%s:%d %s (%d) [%s]\n", $e->getFile(), $e->getLine(), $e->getMessage(), $e->getCode(), get_class($e));
} while(
$e = $e->getPrevious());
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

/home/bjori/ex.php:8 Bir şeyler oldu (911) [MyCustomError]
/home/bjori/ex.php:6 Yanlış yapıyorsunuz! (112) [InvalidArgumentError]

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top