BackedEnum::tryFrom

(PHP 8 >= 8.1.0)

BackedEnum::tryFromBelirtilen sayılı numaralandırma nesnesine eşler, yoksa null döner

Açıklama

public static BackedEnum::tryFrom(int|string $değer): ?static

tryFrom() yöntemi string veya int türündeki bir değeri ilgili numaralandırma kılıfına eşler. Eşlenecek kılıf tanımlı değilse null döner.

Değiştirgeler

değer

Numaralandırma kılıfına eşlenecek sayıl değer.

Dönen Değerler

Varsa numaralandırma kılıfı örneği, yoksa null döner.

Örnekler

Örnek 1 - Temel kullanım örneği

Bu örnekte numaralandırma kılıflarının nasıl döndürüleceği gösterilmiştir.

<?php
enum Deste
string
{
    case 
Kupalar 'Ku';
    case 
Karolar 'Ka';
    case 
Sinekler 'S';
    case 
Maçalar 'M';
}
$h Deste::from('Ku');
var_dump($h);
$b Deste::tryFrom('T') ?? Deste::Sinekler;
var_dump($b);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

enum(Deste::Kupalar)
enum(Deste::Sinekler)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top