BackedEnum::tryFrom

(PHP 8 >= 8.1.0)

BackedEnum::tryFromBelirtilen değeri sayılama nesnesine eşler, yoksa null döner

Açıklama

public static BackedEnum::tryFrom(int|string $değer): ?static

tryFrom() yöntemi string veya int türündeki bir değeri ilgili sayılama kılıfına eşler. Eşlenecek kılıf tanımlı değilse null döner.

Bağımsız Değişkenler

değer

Sayılama kılıfına eşlenecek sayıl değer.

Dönen Değerler

Varsa sayılama kılıfı örneği, yoksa null döner.

Örnekler

Örnek 1 - Temel kullanım örneği

Bu örnekte sayılama kılıflarının nasıl döndürüleceği gösterilmiştir.

<?php
enum Deste: string
{
case
Kupalar = 'Ku';
case
Karolar = 'Ka';
case
Sinekler = 'S';
case
Maçalar = 'M';
}
$h = Deste::from('Ku');
var_dump($h);
$b = Deste::tryFrom('T') ?? Deste::Sinekler;
var_dump($b);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

enum(Deste::Kupalar)
enum(Deste::Sinekler)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top