PHP Velho Oeste 2024

InternalIterator::valid

(PHP 8)

InternalIterator::validKonumu doğrular

Açıklama

public InternalIterator::valid(): bool

Konum için doğrulama yapar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Konum geçerliyse true, değilse false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top