stream_socket_pair

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

stream_socket_pairSoket akımlarınca ayırt edilebilen bir bağlantı çifti oluşturur

Açıklama

stream_socket_pair(int $alan, int $tür, int $protokol): array|false

stream_socket_pair() işlevi, soket akımlarınca ayırt edilebilen bir bağlantı çifti oluşturur. Bu işlev genellikle süreçler arası iletişimde kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

alan

Kullanılacak protokol ailesi: STREAM_PF_INET, STREAM_PF_INET6 veya STREAM_PF_UNIX

tür

Kullanılacak iletişim türü: STREAM_SOCK_DGRAM, STREAM_SOCK_RAW, STREAM_SOCK_RDM, STREAM_SOCK_SEQPACKET veya STREAM_SOCK_STREAM

protokol

Kullanılacak protokol: STREAM_IPPROTO_ICMP, STREAM_IPPROTO_IP, STREAM_IPPROTO_RAW, STREAM_IPPROTO_TCP veya STREAM_IPPROTO_UDP

Bilginize: Bu sabitlerle ilgili açıklamalar için Akım sabitleri listesine bakınız.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false. aksi takdirde iki soket özkaynağı içerem bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - stream_socket_pair() örneği

Süreçler arası iletişimde stream_socket_pair() işlevinin kullanılımını gösteren bir örnek:

<?php

$sockets
= stream_socket_pair(STREAM_PF_UNIX, STREAM_SOCK_STREAM, STREAM_IPPROTO_IP);
$pid = pcntl_fork();

if (
$pid == -1) {
die(
'süreç çatallanamadı');

} else if (
$pid) {
/* ebeveyn */
fclose($sockets[0]);

fwrite($sockets[1], "child PID: $pid\n");
echo
fgets($sockets[1]);

fclose($sockets[1]);

} else {
/* çocuk */
fclose($sockets[1]);

fwrite($sockets[0], "alt süreçten bir ileti var\n");
echo
fgets($sockets[0]);

fclose($sockets[0]);
}

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

child PID: 1378
alt süreçten bir ileti var

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top