SplFileInfo::isExecutable

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

SplFileInfo::isExecutableTells if the file is executable

Açıklama

public SplFileInfo::isExecutable(): bool

Checks if the file is executable.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns true if executable, false otherwise.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::isExecutable() example

<?php
$info
= new SplFileInfo('/usr/bin/php');
var_dump($info->isExecutable());

$info = new SplFileInfo('/usr/bin');
var_dump($info->isExecutable());

$info = new SplFileInfo('foo');
var_dump($info->isExecutable());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(true)
bool(true)
bool(false)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top