streamWrapper::rename

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::renameBir dosya veya dizinin ismini değiştirir

Açıklama

public streamWrapper::rename(string $eskisi, string $yenisi): bool

Bu yöntem rename() işlevine yanıtta çağrılır.

Dosya veya dizin isminin eskisini yenisi ile değiştirmeye çalışmalıdır.

Bilginize:

Sarmalayıcı dosya adını değiştirmeyi desteklemiyorsa uygun bir hata iletisi döndürmek adına bu yöntem tanımlanmamalıdır.

Bağımsız Değişkenler

eskisi

Mevcut dosyanın URL'si.

yenisi

Dosyanın yeni URL'si.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Notlar

Bilginize:

streamWrapper::$context özelliği, çağıran işleve geçerli bir bağlam aktarılırsa güncellenir.

Ayrıca Bakınız

  • rename() - Bir dosya veya dizinin ismini değiştirir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top