PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::stream_write

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_writeAkıma yazar

Açıklama

public streamWrapper::stream_write(string $veri): int

Bu yöntem fwrite() işlevine yanıt olarak çağrılır.

Bilginize:

Başarıyla yazılan bayt sayısına göre akımdaki konumlayıcıyı güncellemeyi unutmayın.

Bağımsız Değişkenler

veri

Sarmalayıcının akımına yazılacak veri.

Bilginize:

Akımda yeteri kadar yer yoksa olduğu kadarına yazılır.

Dönen Değerler

Akımda başarıyla saklanan bayt sayısı döner. 0 dönmüşse hiçbir veri saklanamamış demektir.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Bilginize:

Dönen değer veri uzunluğundan büyükse bir E_WARNING çıktılanır ve dönüş değeri bu uzunluğa düşürülür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top