PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::stream_set_option

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_set_optionAkım seçeneklerini değiştirir

Açıklama

public streamWrapper::stream_set_option(int $seçenek, int $arg1, int $arg2): bool

Bu yöntem akıma seçenek atamak için çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

seçenek

Şunlardan biri olmalıdır:

arg1

seçenek değerine göre:

  • STREAM_OPTION_BLOCKING: İstenen engelleme kipi (engelleniyorsa 1, engellenmiyorsa 0).
  • STREAM_OPTION_READ_TIMEOUT: Saniye cinsinden zama aşımı.
  • STREAM_OPTION_WRITE_BUFFER: Tamponlama kipi (STREAM_BUFFER_NONE veya STREAM_BUFFER_FULL).

arg2

seçenek değerine göre:

  • STREAM_OPTION_BLOCKING: Bu seçenek atanmaz.
  • STREAM_OPTION_READ_TIMEOUT: Mikrosaniye cinsinden zaman aşımı.
  • STREAM_OPTION_WRITE_BUFFER: İstenen tampon boyutu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. seçenek gerçeklenmezse false dönmelidir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top