PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::stream_flush

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_flushÇıktıyı boşaltır

Açıklama

public streamWrapper::stream_flush(): bool

Bu yöntem fflush() işlevine yanıtta ve akım kapatılırken evvelce yazılmış ama hala boşaltılmamış veri varsa çağrılır.

Akımınızda veri önbellekliyse ve henüz bir saklama alanına yerleştirmediyseniz bunu yapmanın tam sırasıdır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Önbellekli veri başarıyla bir saklama alanına aktarılmışsa veya saklanacak bir veri yoksa true dönmesi gerekir. Veri saklanamamışsa false dönmelidir.

Notlar

Bilginize:

Yöntem gerçeklenmemişse false döndüğü varsayılır.

Ayrıca Bakınız

  • fflush() - Çıktıyı bir dosyaya boşaltır

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top