PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::stream_stat

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_statBir dosya özkaynağı hakkında bilgi döndürür

Açıklama

public streamWrapper::stream_stat(): array|false

Bu yöntem fstat() işlevine yanıtta çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

stat() işlevine bakınız.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top