streamWrapper::mkdir

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::mkdirBir dizin oluşturur

Açıklama

public streamWrapper::mkdir(string $url, int $kip, int $seçenekler): bool

Bu yöntem mkdir() işlevine yanıtta çağrılır.

Bilginize:

Sarmalayıcı dizin oluşturmayı desteklemiyorsa uygun bir hata iletisi döndürmek adına bu yöntem tanımlanmamalıdır.

Bağımsız Değişkenler

url

Oluşturulacak dizin.

kip

mkdir() işlevine aktarılacak değer.

seçenekler

STREAM_MKDIR_RECURSIVE gibi değerlerden oluşan bir bit maskesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Notlar

Bilginize:

streamWrapper::$context özelliği, çağıran işleve geçerli bir bağlam aktarılırsa güncellenir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top