streamWrapper::stream_tell

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_tellBir akımdan geçerli konumu döndürür

Açıklama

public streamWrapper::stream_tell(): int

Bu yöntem, geçerli konumu belirlemek için fseek() işlevine yanıt olarak çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Akımdaki geçerli konumu döndürmesi gerekir.

Ayrıca Bakınız

  • ftell() - Dosya okuma/yazma konumlayıcının mevcut konumu ile döner
  • streamWrapper::stream_tell()

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top