PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::rmdir

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::rmdirBir dizini siler

Açıklama

public streamWrapper::rmdir(string $url, int $seçenekler): bool

Bu yöntem rmdir() işlevine yanıtta çağrılır.

Bilginize:

Sarmalayıcı dizin silmeyi desteklemiyorsa uygun bir hata iletisi döndürmek adına bu yöntem tanımlanmamalıdır.

Bağımsız Değişkenler

url

Silinecek dizinin URL'si.

seçenekler

STREAM_MKDIR_RECURSIVE gibi değerlerin bit maskesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Notlar

Bilginize:

streamWrapper::$context özelliği, çağıran işleve geçerli bir bağlam aktarılırsa güncellenir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top