PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::stream_seek

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_seekAkım üzerinde belli bir konuma gidilir

Açıklama

public streamWrapper::stream_seek(int $başlangıç, int $nereden = SEEK_SET): bool

Bu yöntem fseek() işlevine yanıtta çağrılır.

Akımın oku/yaz konumu başlangıç ve nereden bağımsız değişkenlerine göre güncellenmelidir.

Bağımsız Değişkenler

başlangıç

Gidilecek akım başlangıcı.

nereden

Olası değerler:

  • SEEK_SET - Konum, başlangıç'ıncı bayta ayarlanır.
  • SEEK_CUR - Konum başlangıç artı mevcut konum olarak ayarlanır.
  • SEEK_END - Konum başlangıç artı dosyasonu olarak ayarlanır.

Bilginize: Şu anki gerçeklenim nereden bağımsız değişkeninde SEEK_CUR kabul etmez; bunun yerine bu tür aramalar dahili olarak SEEK_SET aramalarına dönüştürülür.

Dönen Değerler

Konuma gidilebilmişse true yoksa false dönmelidir.

Notlar

Bilginize:

Gerçeklenmemişse dönüş değerinin false olduğu varsayılır.

Bilginize:

Başarı durumunda, streamWrapper::stream_tell() yöntemi, doğrudan streamWrapper::stream_seek() yönteminden sonra çağrılır. Eğer streamWrapper::stream_tell() başarısız olursa çağrıcı işlevin dönüş değeri false olur.

Bilginize:

Akımtaki tüm arama işlemleri bu işlevin çağrılmasına sebep olmaz. PHP akımlarında okuma tamponu öntanımlı olarak etkindir (ayrıca bkz. stream_set_read_buffer()) ve arama yalnızca tampon göstericisi hareket ettirilerek yapılabilir.

Ayrıca Bakınız

  • fseek() - Dosya tanıtıcısında konumu bir yerden başka bir yere taşır

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
fb at tigermedia dot dk
9 years ago
Please notice that the return value of this function is a boolean but the return value of fseek is 0 for ok and -1 for failure.

Please use this implementation when working with files:

function stream_seek($offset, $whence) {
if(0 === fseek($this->_handler, $offset, $whence)){
return true;
}
return false;
}
To Top