PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::dir_rewinddir

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::dir_rewinddirDizin tanıtıcısını dizin başlangıcına konumlar

Açıklama

public streamWrapper::dir_rewinddir(): bool

Bu yöntem rewinddir() işlevine yanıtta çağrılır.

streamWrapper::dir_readdir() tarafından üretilen çıktı sıfırlanmalıdır. Yani, streamWrapper::dir_readdir() yöntemine yapılan sonraki çağrı streamWrapper::dir_opendir() tarafından döndürülen konumdaki ilk girdiyi döndürmelidir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top