PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::dir_readdir

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::dir_readdirDizinden bir girdi okur

Açıklama

public streamWrapper::dir_readdir(): string

Bu yöntem readdir() işlevine yanıtta çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Varsa sonraki dosya ismini, yoksa false döndürmelidir.

Bilginize:

Dönen değer string türüne dönüştürülür.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Örnekler

Örnek 1 - Tar arşivindeki dosyaları listelemek

<?php
class streamWrapper {
protected
$fp;

public function
dir_opendir($path, $options) {
$url = parse_url($path);

$path = $url["host"] . $url["path"];

if (!
is_readable($path)) {
trigger_error("$path okunamıyor", E_USER_NOTICE);
return
false;
}
if (!
is_file($path)) {
trigger_error("$path bir dosya değil", E_USER_NOTICE);
return
false;
}

$this->fp = fopen($path, "rb");
return
true;
}

public function
dir_readdir() {
// Bu girdi için başlığı çıkart
$header = fread($this->fp, 512);
$data = unpack("a100filename/a8mode/a8uid/a8gid/a12size/a12mtime",
$header);

// Dosya ismini ve dosya boyunu kırpalım
$filename = trim($data["filename"]);

// Dosya yok mu? Arşivin sonunda mıyız?
if (!$filename) {
return
false;
}

$octal_bytes = trim($data["size"]);
// Dosya boyu sekiz tabanında tanımlı
$bytes = octdec($octal_bytes);

// tar dosya boylarını 512 baytın katlarına
// yuvarlar (sıfırlarla doldurur)
$rest = $bytes % 512;
if (
$rest > 0) {
$bytes += 512 - $rest;
}

// Dosya üzerinde ilerleyelim
fseek($this->fp, $bytes, SEEK_CUR);

return
$filename;
}

public function
dir_closedir() {
return
fclose($this->fp);
}

public function
dir_rewinddir() {
return
fseek($this->fp, 0, SEEK_SET);
}
}

stream_wrapper_register("tar", "streamWrapper");
$handle = opendir("tar://example.tar");
while (
false !== ($file = readdir($handle))) {
var_dump($file);
}

echo
"Al baştan..\n";
rewind($handle);
var_dump(readdir($handle));

closedir($handle);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(13) "construct.xml"
string(16) "dir-closedir.xml"
string(15) "dir-opendir.xml"
string(15) "dir-readdir.xml"
string(17) "dir-rewinddir.xml"
string(9) "mkdir.xml"
string(10) "rename.xml"
string(9) "rmdir.xml"
string(15) "stream-cast.xml"
string(16) "stream-close.xml"
string(14) "stream-eof.xml"
string(16) "stream-flush.xml"
string(15) "stream-lock.xml"
string(15) "stream-open.xml"
string(15) "stream-read.xml"
string(15) "stream-seek.xml"
string(21) "stream-set-option.xml"
string(15) "stream-stat.xml"
string(15) "stream-tell.xml"
string(16) "stream-write.xml"
string(10) "unlink.xml"
string(12) "url-stat.xml"
Al baştan..
string(13) "construct.xml"

Ayrıca Bakınız

  • readdir() - Dizinden bir girdinin ismini okur

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top