CascadiaPHP 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SEEK_SET (int)
SEEK_CUR (int)
SEEK_END (int)
LOCK_SH (int)
LOCK_EX (int)
LOCK_UN (int)
LOCK_NB (int)
GLOB_BRACE (int)
GLOB_ONLYDIR (int)
GLOB_MARK (int)
GLOB_NOSORT (int)
GLOB_NOCHECK (int)
GLOB_NOESCAPE (int)
GLOB_AVAILABLE_FLAGS (int)
PATHINFO_DIRNAME (int)
PATHINFO_BASENAME (int)
PATHINFO_EXTENSION (int)
PATHINFO_FILENAME (int)
FILE_USE_INCLUDE_PATH (int)
dosyaismi include_path içinde aranır.
FILE_NO_DEFAULT_CONTEXT (int)
FILE_APPEND (int)
İçerik mevcut dosyanın sonuna eklenir.
FILE_IGNORE_NEW_LINES (int)
Satırsonu karakterlerini yoksayar.
FILE_SKIP_EMPTY_LINES (int)
Boş satırları atlar.
FILE_BINARY (int)

İkil kip

Bilginize:

Bu sabitin bir etkisi yoktur. Sadece ileriye uyumluluk adına mevcuttur.

FILE_TEXT (int)

Metin kipi.

Bilginize:

Bu sabitin bir etkisi yoktur. Sadece ileriye uyumluluk adına mevcuttur.

INI_SCANNER_NORMAL (int)
Normal INI tarayıcı kipi.
INI_SCANNER_RAW (int)
Ham INI tarayıcı kipi.
INI_SCANNER_TYPED (int)
Kodlu INI tarayıcı kipi.
FNM_NOESCAPE (int)
Tersbölü öncelemesini iptal eder.
FNM_PATHNAME (int)
Bir dizgedeki bölü çizgisi sadece belirtilen şablondaki bölü çizgisiyle eşleşir.
FNM_PERIOD (int)
Bir dizgenen başındaki nokta iminin belirtilen şablondaki nokta imiyle tam olarak eşleşmesi gerekir.
FNM_CASEFOLD (int)
Harf büyüklüğüne duyarsız eşleşme. Bir GNU oluşumudur.
add a note

User Contributed Notes 1 note

To Top