Giriş

Bu eklentiyi derlemek için hiçbir ek kütüphaneye gerek yoktur fakat PHP'nin Linux'ta büyük dosyaları (>2GB) desteklemesini istiyorsanız glibc'nin son sürümüne sahip olmanız ve PHP'yi -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 seçenekleriyle derlemelisiniz.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top