Akım Süzgeçleri

Bir süzgeç, bir akımdan veri okurken veya veri yazarken veri üzerinde son işlemleri uygulayan bir kod parçasıdır. Bir akıma birden fazla süzgeç uygulanabilir. Bir PHP betiğinde özel süzgeçler stream_filter_register() işleviyle bir eklenti olarak tanımlanabilir. Kullanılabilir süzgeçlerin tam listesini stream_get_filters() işleviyle alabilirsiniz.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top