Akım Bağlamları

Bir bağlam, bir akımın davranışlarını geliştirmek ve değiştirmek için kullanılan bağımsız değişkenler ve sarmalayıcıya özgü seçenekler kümesidir. Bağlamlar, stream_context_create() işlevi kullanılarak oluşturulabilir ve dosya sistemiyle ilgili pek çok akım oluşturma işlevine (fopen(), file(), file_get_contents() gibi) aktarılabilir.

Seçenekler, stream_context_create() işlevi çağrılırken veya sonradan stream_context_set_option() işlevi ile oluşturulabilir. Sarmalayıcıya özgü seçeneklerin listesini Bağlam seçenekleri ve bağımsız değişkenleri bölümünde bulabilirsiniz.

Bağımsız değişkenler, stream_context_set_params() işlevi kullanılarak bağlamlar için belirtilebilir.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
alvaro at demogracia dot com
8 years ago
Two important terms:

- An *option* is a protocol-specific setting, e.g. "method" (get, post, put...) if you are using HTTP or "callback function to be called when inserting a document" in MongoDB.

- A *parameter* is a settings that's common to all protocols. As of 2015 only one parameter got implemented ("notification").

While these words might look vague they are used coherently throughout the stream feature, documentation included.
To Top