PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

php_user_filter sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Bu sınıfın çocukları stream_filter_register() işlevine aktarılır. Bu sınıfı ilklendirmek için __construct değil php_user_filter::onCreate() çağrılmalıdır.

Sınıf Sözdizimi

class php_user_filter {
/* Özellikler */
public $filtername;
public $params;
/* Yöntemler */
public filter(
    resource $giriş,
    resource $çıkş,
    int &$tüketilen,
    bool $kapanış
): int
public onClose(): void
public onCreate(): bool
}

Özellikler

filtername

stream_filter_append() tarafından belirlenen süzgeç ismi.

params

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top