php_user_filter::onClose

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

php_user_filter::onCloseSüzgeç kapanışında çağrılır

Açıklama

public php_user_filter::onClose(): void

Bu yöntem, süzgeç kullanımdan kaldırılırken (bu genellikle akımın kapatılmasına denk düşer) ve flush yöntemi çağrıldıktan sonra çağrılır. süzgeciniz->onCreate() çağrısıyla ilklendirilmiş veya ayrılmış kaynaklar varsa, onları yok edeceğiniz veya elden çıkaracağınız yer burasıdır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Dönen değer yok sayılır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top