PHP 8.1.9 Released!

php_user_filter::onCreate

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

php_user_filter::onCreateSüzgeç oluşturulurken çağrılır

Açıklama

public php_user_filter::onCreate(): bool

Bu yöntem süzgeç sınıfının bir nesne olarak örneklenmesi sırasında çağrılır. Süzgeciniz herhangi bir özkaynak ayıracaksa (bir tampon gibi) veya ilklendirecekse bunun yapılacağı yer burasıdır.

Süzgeciniz ilk örneklendiğinde ve süzgeciniz->onCreate() çağrıldığında, aşağıdaki özellikler kullanılabilir duruma gelir:

Özellik İçeriği
FilterClass->filtername Örneklenen süzgecin ismini içeren dizge. Süzgeçler farklı isimlerle veya dosya ismi kalıplarıyla kayıt altına alınabilirler. Bu özellik kullanılacak ismi belirlemek için kullanılır.
FilterClass->params stream_filter_append() veya stream_filter_prepend() işlevine aktarılan değiştirgelerin içeriği.
FilterClass->stream Süzgeç uygulanan akım özkaynağı. Sadece kapanış değiştirgesine false atanmışken yapılan filter() çağrılarında kullanılabilir.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Yöntem başarılı olduğunda true aksi takdirde false döndürmelidir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top