PHP 7.4.25 Released!

Akım Sınıfları

Kullanıcı tasarımı sarmalayıcılar, bu kılavuzda bulunan sınıf tanımları kullanılarak stream_wrapper_register() işleviyle tanımlanabilir.

php_user_filter sınıfı, kullanıcı tanımlı süzgeçlerle kullanmak için öntanımlı ve soyut bir temel sınıftır. Kullanıcı tanımlı süzgeçler ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için stream_filter_register()işlevine bakınız.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top