PHPerKaigi 2024

ogg://

ogg://Ses akımları

Açıklama

ogg:// sarmalayıcısı aracılığıyla okumak için açılan dosyalar, OGG/Vorbis çözücü bileşeni kullanılarak kodlanmış sıkıştırılmış ses olarak değerlendirilir. Benzer şekilde, ogg:// sarmalayıcı aracılığıyla yazmak veya eklemek için açılan dosyalar sıkıştırılmış ses verileri olarak yazılır. stream_get_meta_data() işlevi, okuma için açılmış bir OGG/Vorbis dosyasında kullanıldığında, satıcı etiketi, dahil edilen yorumlar, kanal sayısı, örnekleme hızı ve bitrate_lower, bitrate_upper, bitrate_nominal ve bitrate_window tarafından açıklanan kodlama oranı aralığı dahil olmak üzere akış hakkında çeşitli ayrıntıları döndürür.

ogg:// (PECL)

Bilginize: Bu sarmalayıcı öntanımlı olarak etkin değildir
ogg:// sarmalayıcısını kullanmak için, » PECL'de bulunan » OGG/Vorbis uzantısının kurulması gerekir.

Kullanımı

  • ogg://soundfile.ogg
  • ogg:///dosyaya/yol/soundfile.ogg
  • ogg://http://www.example.com/path/to/soundstream.ogg

Seçenekler

Sarmalayıcı Özeti
Özellik Destek
allow_url_fopen ile sınırlı Hayır
Okumaya izin Evet
Yazmaya izin Evet
Eklemeye izin Evet
Aynı anda okumaya ve yazmaya izin Hayır
stat() desteği Hayır
unlink() desteği Hayır
rename() desteği Hayır
mkdir() desteği Hayır
rmdir() desteği Hayır

Bağlam seçenekleri
İsim Kullanım Öntanımlı Kip
pcm_mode Okurken uygulanacak PCM kodlaması: OGGVORBIS_PCM_U8, OGGVORBIS_PCM_S8, OGGVORBIS_PCM_U16_BE, OGGVORBIS_PCM_S16_BE, OGGVORBIS_PCM_U16_LE, veya OGGVORBIS_PCM_S16_LE. (8'e karşı 16 bit, işaretli veya işaretsiz, büyük veya küçük dip) OGGVORBIS_PCM_S16_LE Okuma
rate Girdi verisinin Hz cinsinden örnekleme hızı 44100 Yazma/Ekleme
bitrate Tamsayı olarak verildiğinde, kodlanacak sabit bit hızı (16000'den 131072'ye kadar). Gerçek sayı olarak verildiğinde, kullanılacak değişken bit hızı (-1.0'dan 1.0'a kadar) 128000 Yazma/Ekleme
channels Kodlanacak ses kanalı sayısı, genelde 1 (Mono) veya 2 (Stereo). 16'ya kadar çıkabilir. 2 Yazma/Ekleme
comments Parça başlığına kodlanacak dize değerleri dizisi.   Yazma/Ekleme

Örnekler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
martin dot leese at stanfordalumni dot org
16 years ago
Note that although "ogg:" is the wrapper name, the stream is restricted to Ogg files containing a single stream encoded using the Vorbis audio codec. An Ogg container can, in fact, contain multiple streams: audio, video, anything. (Also, the audio streams in an Ogg contaner can use codecs such as FLAC and OggPCM.) The wrapper name is therefore misleading.
To Top