Yapılandırma Dosyası

Yapılandırma dosyası (php.ini) PHP başlatıldığında okunur. PHP'nin sunucu modülü sürümlerinde bu işlem bir kereliğine HTTP sunucusu başlatıldığında gerçekleşir. CGI ve CLI sürümlerinde ise PHP'nin her çağrılışında işlem tekrarlanır.

php.ini sırasıyla şuralarda aranır:

 • SAPI modülüne özgü konum (Apache 2'de PHPIniDir yönergesi, CGI ve CLI için -c komut satırı seçeneği, NSAPI'de php_ini değiştirgesi, THTTPD'de PHP_INI_PATH ortam değişkeni)

 • PHPRC ortam değişkeni. PHP 5.2.0 öncesinde aşağıda bahsedilen kayıt defteri anahtarından sonra bu değişkene bakılırdı.

 • PHP 5.2.0'dan itibaren, PHP'nin farklı sürümlerine ait php.ini dosyaları için Windows kayıt defterinde sırayla aşağıdaki yerlere bakılmaktadır: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PHP\x.y.z], [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PHP\x.y] ve [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PHP\x]. Burada x, y ve z harfleri PHP'nin ana, alt ve yama sürümlerini belirtir. Bu anahtarlarda bir IniFilePath değeri varsa ilk bulunan php.ini konumu kullanılır.

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PHP] anahtarının \IniFilePath değeri. (Windows Kayıt Defteri kaydı)

 • Geçerli çalışma dizini (CLI dışında)

 • HTTP sunucusunun dizini (SAPI modülleri için) veya PHP dizini (Windows için)

 • Windows dizini (C:\windows veya C:\winnt) (Windows için) veya --with-config-file-path derleme seçeneği ile belirtilen dizin.

php-SAPI.ini mevcutsa (burada SAPI, kullanılan SAPI'dir, dolayısıyla php-cli.ini veya php-apache.ini gibi bir dosya ismidir), php.ini yerine bu dosya kullanılır. SAPI ismi php_sapi_name() işlevi ile saptanabilir.

Bilginize:

Apache HTTP sunucusunun başlatıldığında kök dizine geçmesi PHP'nin php.ini dosyasını dosya sisteminin kök dizininde aramasına sebep olur.

php.ini içinde kullanılabilen ortam değişkenlerinin kullanımı aşağıda gösterilmiştir.

Örnek 1 php.ini Ortam Değişkenleri

; PHP_MEMORY_LIMIT'in ortamdan alınışı
memory_limit = ${PHP_MEMORY_LIMIT}

php.ini yönergelerinin eklentilerle ilgili olanlarının belgeleri her eklentinin kendi belgeleri içindedir. Temel yönergelerin listesini eklerde bulabilirsiniz. Tamamı olmasa da yönergelerin büyük çoğunluğu kılavuzda belgelenmiş durumdadır. Kurulu PHP sürümünüzde geçerli yönergelerin tam listesi için kendi içinde iyi açıklanmış php.ini dosyanızı okuyun. Ayrıca, Git'te bulunan » en son php.ini dosyası da bu konuda size yardımcı olabilir.

Örnek 2 - php.ini örneği

; bir noktalı virgülden (;) sonra gelen tüm metin parçaları yok sayılır
[php] ; bölüm imleyiciler de (köşeli ayraç içindeki metinler) yok sayılır
; Mantıksal değerler için şu değerlerden herhangi biri kullanılabilir:
;   true, on, yes
;   false, off, no, none
register_globals = off
track_errors = yes

; Dizgeleri çift tırnak imlerinin arasında belirtebilirsiniz
include_path = ".:/usr/local/lib/php"

; tersbölü karakterleri diğer karakterler gibi ele alınır
include_path = ".;c:\php\lib"

PHP'nin 5.1.0 sürümünden beri .ini dosyalarında bulunan yönergelere isimleriyle değişken olarak erişilebilmektedir. Örnek: open_basedir = ${open_basedir} ":/new/dir".

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.0.0 # karakteri artık açıklama olarak ele alınmıyor.
5.3.0 # karakteri artık açıklama olarak ele alınmıyor ve kullanılırsa kullanımımın önerilmediğini belirten bir uyarı çıktılanıyor.
5.1.0 I. ini dosyalarının içindeki mevcut .ini değişkenlerine atıfta bulunmak artık mümkün.

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
1
ohcc at 163 dot com
4 years ago
in php.ini you can reference to an existing directive or an environment variable using the syntax ${varname}.

Here are some examples.

sys_temp_dir = "${WINDIR}"

--- ${WINDIR} will be replaced by $_ENV['WINDIR'] at runtime

--- you can set environment variables by Apache and use them in php.ini
--- FcgidInitialEnv AUTHOR "WUXIANCHENG"
--- error_log = "${AUTHOR}.log"

error_log = "${sys_temp_dir}"

--- ${sys_temp_dir} will be replace by the value of sys_temp_dir

Also you can use PHP constants in php.ini, but DONT'T wrap them in ${} or "".

error_log = "/data/"PHP_VERSION"/"

---  it works like this php code:

$error_log =  "/data/" . PHP_VERSION . "/";
up
-30
david amick
3 years ago
example #2 says "[php] ; section markers (text within square brackets) are also ignored" - yet if you remove these 'section markers' everything breaks, - which means they're *not* ignored.
up
-36
Nacho Esviza - ignacio at esviza dot com
6 years ago
This solution works for me when I needed to force two diferent versions of PHP on a Windows Server 2012 r2 & IIS:

For one application, map *.php extension to a CgiModule adding the "-c" option to the executable path, like this: "C:\php53\php-cgi.exe -c C:\php53\php.ini"

For the other application, map *.php extension to a CgiModule adding the "-c" option to the executable path, like this: "C:\php54\php-cgi.exe -c C:\php54\php.ini"

I think that way is the cleanest, because there is no need to work with PATH variable or Registry or Windows directory.

Note: for some reason, this didn't work on FastCGI module, related to the way that IIS set the executable tab not allowing command line options.
up
-43
edgardoboj at hotmail dot com
5 years ago
If you have multiple installations of PHP, and "php --ini" keeps loading the same configuration file for every version instead of the configuration file on the installation path, it might be worthy to check the windows registry.

I found a key on "HEKY_LOCAL_MACHINE\SOFTEARE\Wow6432Node\PHP\IniFilePath" that override any installation, which cause "php --ini" to crash stating a version mismatch with the extensions being loaded.

Deleting the key "HEKY_LOCAL_MACHINE\SOFTEARE\Wow6432Node\PHP" solved the problem.

I guess the key was created with a windows installer for IIS on FastCGI, but just guessing.

For the record, some of the errors thrown are:
"The procedure entry point php_sys_stat could not be located in the dynamic link library php5.dll. "
"The procedure entry point php_checkuid could not be located in the dynamic link library php5.dll. "

Hope someone with such a mess will find this useful.
up
-53
pajoye at php dot net
6 years ago
Also a nice feature is the ability to use PHP's contants:
For example:
extension_dir=""PHP_MAJOR_VERSION"."PHP_MINOR_VERSION"/ext"
To Top