The PHP Online Conference 2021

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Resim Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Changelog
gd.jpeg_ignore_warning "1" PHP_INI_ALL PHP 5.1.3'ten beri kullanılabilmektedir.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

gd.jpeg_ignore_warning bool

libjpeg(-turbo) tarafından üretilen uyarıları (hataları değil) yok saymak için kullanılır.

gd.jpeg_ignore_warning ile ilgili değişiklikler
Sürüm: Açıklama
7.1.0 gd.jpeg_ignore_warning öntanımlısı 0 iken 1 oldu.

Ayrıca, exif yapılandırma yönergelerine de bakınız.

Uyarı

Resim işlevleri bellek miktarına çok bağımlıdır. GD kütüphanesinin PHP ile gelen sürümünü kullanıyorsanız, memory_limit yönergesinde yeterince büyük bir bellek miktarı belirtmeyi unutmayın.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top