Gereksinimler

GD kütüphanesine (»  http://www.libgd.org/ adresinden edinilebilir) sahipseniz resimlerde değişiklik yapabilir veya yenilerini oluşturabilirsiniz.

Üzerinde işlem yapabileceğiniz resim biçemleri kurulu GD kütüphanesine ve GD'nin bu biçemlere erişmesini sağlayan diğer kütüphanelere bağlıdır. gd-1.6'dan daha eski GD sürümleri GIF biçemli resimleri desteklerken PNG biçemlileri desteklemezler. gd-1.6'dan sonraki ve gd-2.0.28'den önceki GD sürümleri ise PNG'yi desteklerken GIF'i desteklemezler. GIF desteği gd-2.0.28'den itibaren yeniden etkin olmuştur.

Bilginize: PHP 4.3'ten beri PHP paketiyle gelmekte olan GD kütüphanesi sürümü alfa harmanlaması gibi bazı ek özelliklere sahiptir ve bakımı daha iyi yapıldığından ve daha kararlı olduğundan harici kütüphanelere tercih edilmektedir.

Bilginize:

GD 1.x desteği PHP 6.0.0'dan itibaren kaldırılmıştır; PHP 6.0.0, GD kütüphanesinin 2.0.33 ve sonraki sürümlerini gerektirmektedir.

Daha fazla resim biçemini destekleyecek şekilde GD yeteneklerini genişletebilirsiniz.

Desteklenen resim biçemleri
Resim biçemi İndirilecek kütüphane Ek bilgiler
gif   Sadece gd-1.6'dan eski ve gd-2.0.28'den yeni GD sürümlerince desteklenmektedir. Salt okunur GIF desteği PHP 4.3.0'dan beri PHP ile dağıtılan GD kütüphanesi ile kullanılabilmektedir. Yazma desteği PHP 4.3.9 ve PHP 5.0.1'den beri vardır.
jpeg-6b » http://www.ijg.org/ (PHP'yi derlemeden önce) jpeg-v6b kütüphanesini derlemek için yapılandırırken --enable-shared seçeneğini kullanmalısınız. Bunu yapmazsanız, PHP'yi derlemek için yapılandırırken libjpeg.(a|so) bulunamadı anlamına gelen bir hata iletisi alırsınız.
png » http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html Sadece gd-1.6'dan yeni GD sürümlerince desteklenmektedir.
xpm » ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/libs/X/!INDEX.html Sisteminizde X pencere sistemi kuruluysa bu kütüphane de kurulu demektir.

Daha fazla yazı tipini destekleyecek şekilde GD yeteneklerini genişletebilirsiniz.

Desteklenen yazı tipi kütüphaneleri
Yazı tipi kütüphanesi İndirme yeri Ek bilgiler
FreeType 1.x » http://www.freetype.org/ PHP 6.0.0'dan itibaren destek kaldırılmıştır.
FreeType 2 » http://www.freetype.org/  
T1lib » ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/libs/graphics/) Postscript Type 1 yazı tipleri desteği.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top