Gereksinimler

GD kütüphanesi (»  http://www.libgd.org/ adresinden edinilebilir) kuruluysa görüntülerde değişiklik yapmak veya yenilerini oluşturmak mümkündür.

Üzerinde işlem yapaılabilecek görüntü biçemleri kurulu GD kütüphanesine ve GD'nin bu biçemlere erişmesini sağlayan diğer kütüphanelere bağlıdır.

Bilginize: libgd-2.1.0 ve üstü gerekse de, PHP paketiyle gelmekte olan GD kütüphanesi de kullanılabilir.

Bilginize: GD kütüphanesi zlib >= 1.2.0.4 gerektirir.

GD yetenekleri daha fazla görüntü biçemini destekleyecek şekilde genişletilebilir.

Desteklenen görüntü biçemleri
Görüntü biçemi İndirilecek kütüphane Ek bilgiler
gif    
avif    
jpeg » http://www.ijg.org/ PHP'yi jpeg kütüphanesini derlemek için yapılandırırken --enable-shared seçeneği kullanılmalıdır. Bu yapılmazsa, PHP'yi derlemek için yapılandırırken libjpeg.(a|so) bulunamadı anlamında bir hata iletisi çıktılanır.
png » http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html Sadece gd-1.6'dan yeni GD sürümlerince desteklenmektedir.
xpm » http://www.ibiblio.org/pub/Linux/libs/X/!INDEX.html Sisteminizde X pencere sistemi kuruluysa bu kütüphane de kurulu demektir.
webp    

Daha fazla yazı tipini destekleyecek şekilde GD yeteneklerini genişletebilirsiniz. » FreeType 2 kütüphanesi desteklenmektedir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top