Dutch PHP Conference 2023 - Call for Papers

Gereksinimler

GD kütüphanesi (»  http://www.libgd.org/ adresinden edinilebilir) kuruluysa görüntülerde değişiklik yapmak veya yenilerini oluşturmak mümkündür.

Üzerinde işlem yapaılabilecek görüntü biçemleri kurulu GD kütüphanesine ve GD'nin bu biçemlere erişmesini sağlayan diğer kütüphanelere bağlıdır.

Bilginize: libgd-2.1.0 ve üstü gerekse de, PHP paketiyle gelmekte olan GD kütüphanesi de kullanılabilir.

GD yetenekleri daha fazla görüntü biçemini destekleyecek şekilde genişletilebilir.

Desteklenen görüntü biçemleri
Görüntü biçemi İndirilecek kütüphane Ek bilgiler
gif    
jpeg » http://www.ijg.org/ PHP'yi jpeg kütüphanesini derlemek için yapılandırırken --enable-shared seçeneği kullanılmalıdır. Bu yapılmazsa, PHP'yi derlemek için yapılandırırken libjpeg.(a|so) bulunamadı anlamında bir hata iletisi çıktılanır.
png » http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html Sadece gd-1.6'dan yeni GD sürümlerince desteklenmektedir.
xpm » http://www.ibiblio.org/pub/Linux/libs/X/!INDEX.html Sisteminizde X pencere sistemi kuruluysa bu kütüphane de kurulu demektir.

Daha fazla yazı tipini destekleyecek şekilde GD yeteneklerini genişletebilirsiniz. » FreeType 2 kütüphanesi desteklenmektedir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top