PHP 7.4.9 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Tidy Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değeri Değişiklik Yeri Sürüm Bilgisi
tidy.default_config "" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.0.0'dan beri kullanılabilmektedir.
tidy.clean_output "0" PHP_INI_USER PHP 5'te PHP_INI_PERDIR. PHP 5.0.0'dan beri kullanılabilmektedir.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

tidy.default_config string

Tidy yapılandırma dosyasının öntanımlı yolu

tidy.clean_output boolean

Tidy tarafından çıktı onarımını açıp kapar.

Uyarı

Devingen resimler gibi HTML dışı içerik üretiyorsanız tidy.clean_output yönergesini etkinleştirmeyin.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top