CascadiaPHP 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Her TIDY_TAG_XXX sabiti bir HTML etiketine karşılıktır. Örneğin, TIDY_TAG_A bir "<a href="XX">link</a>" etiketini ifade eder. Her TIDY_ATTR_XXX sabiti ise bir HTML özniteliğine karşılıktır. Örneğin, TIDY_ATTR_HREF önceki örnekteki href özniteliğine karşı düşecekti.

Şu sabitler tanımlıdır:

tidy etiket sabitleri
Sabit Açıklama
TIDY_TAG_UNKNOWN  
TIDY_TAG_A  
TIDY_TAG_ABBR  
TIDY_TAG_ACRONYM  
TIDY_TAG_ALIGN  
TIDY_TAG_APPLET  
TIDY_TAG_AREA  
TIDY_TAG_ARTICLE libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_ASIDE libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_AUDIO libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_B  
TIDY_TAG_BASE  
TIDY_TAG_BASEFONT  
TIDY_TAG_BDI libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_BDO  
TIDY_TAG_BGSOUND  
TIDY_TAG_BIG  
TIDY_TAG_BLOCKQUOTE  
TIDY_TAG_BODY  
TIDY_TAG_BR  
TIDY_TAG_BUTTON  
TIDY_TAG_CANVAS libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_CAPTION  
TIDY_TAG_CENTER  
TIDY_TAG_CITE  
TIDY_TAG_CODE  
TIDY_TAG_COL  
TIDY_TAG_COLGROUP  
TIDY_TAG_COMMAND libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_COMMENT  
TIDY_TAG_DATALIST libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_DD  
TIDY_TAG_DEL  
TIDY_TAG_DETAILS libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_DFN  
TIDY_TAG_DIALOG libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_DIR  
TIDY_TAG_DIV  
TIDY_TAG_DL  
TIDY_TAG_DT  
TIDY_TAG_EM  
TIDY_TAG_EMBED  
TIDY_TAG_FIELDSET  
TIDY_TAG_FIGCAPTION libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_FIGURE libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_FONT  
TIDY_TAG_FORM  
TIDY_TAG_FRAME  
TIDY_TAG_FRAMESET  
TIDY_TAG_H1  
TIDY_TAG_H2  
TIDY_TAG_H3  
TIDY_TAG_H4  
TIDY_TAG_H5  
TIDY_TAG_H6  
TIDY_TAG_HEAD  
TIDY_TAG_HEADER libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_HGROUP libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_HR  
TIDY_TAG_HTML  
TIDY_TAG_I  
TIDY_TAG_IFRAME  
TIDY_TAG_ILAYER  
TIDY_TAG_IMG  
TIDY_TAG_INPUT  
TIDY_TAG_INS  
TIDY_TAG_ISINDEX  
TIDY_TAG_KBD  
TIDY_TAG_KEYGEN  
TIDY_TAG_LABEL  
TIDY_TAG_LAYER  
TIDY_TAG_LEGEND  
TIDY_TAG_LI  
TIDY_TAG_LISTING  
TIDY_TAG_MAIN libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_MAP  
TIDY_TAG_MARK libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_MARQUEE  
TIDY_TAG_MENU  
TIDY_TAG_MENUITEM libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_META  
TIDY_TAG_METER libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_MULTICOL  
TIDY_TAG_NAV libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_NOBR  
TIDY_TAG_NOEMBED  
TIDY_TAG_NOFRAMES  
TIDY_TAG_NOLAYER  
TIDY_TAG_NOSAVE  
TIDY_TAG_NOSCRIPT  
TIDY_TAG_OBJECT  
TIDY_TAG_OL  
TIDY_TAG_OPTGROUP  
TIDY_TAG_OPTION  
TIDY_TAG_OUTPUT libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_P  
TIDY_TAG_PARAM  
TIDY_TAG_PLAINTEXT  
TIDY_TAG_PRE  
TIDY_TAG_PROGRESS libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_Q  
TIDY_TAG_RB  
TIDY_TAG_RBC  
TIDY_TAG_RP  
TIDY_TAG_RT  
TIDY_TAG_RTC  
TIDY_TAG_RUBY  
TIDY_TAG_S  
TIDY_TAG_SAMP  
TIDY_TAG_SCRIPT  
TIDY_TAG_SECTION libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_SELECT  
TIDY_TAG_SERVER  
TIDY_TAG_SERVLET  
TIDY_TAG_SMALL  
TIDY_TAG_SOURCE libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_SPACER  
TIDY_TAG_SPAN  
TIDY_TAG_STRIKE  
TIDY_TAG_STRONG  
TIDY_TAG_STYLE  
TIDY_TAG_SUB  
TIDY_TAG_SUMMARY libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_SUP  
TIDY_TAG_TABLE  
TIDY_TAG_TBODY  
TIDY_TAG_TD  
TIDY_TAG_TEMPLATE libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_TEXTAREA  
TIDY_TAG_TFOOT  
TIDY_TAG_TH  
TIDY_TAG_THEAD  
TIDY_TAG_TIME libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_TITLE  
TIDY_TAG_TR  
TIDY_TAG_TRACK libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_TT  
TIDY_TAG_U  
TIDY_TAG_UL  
TIDY_TAG_VAR  
TIDY_TAG_VIDEO libtidy 5.0.0'da eklendi. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
TIDY_TAG_WBR  
TIDY_TAG_XMP  

tidy düğüm türü sabitleri
Sabit Açıklama
TIDY_NODETYPE_ROOT kök düğüm
TIDY_NODETYPE_DOCTYPE belge türü
TIDY_NODETYPE_COMMENT HTML açıklaması
TIDY_NODETYPE_PROCINS İşlem Komutu
TIDY_NODETYPE_TEXT Metin
TIDY_NODETYPE_START Başlangıç etiketi
TIDY_NODETYPE_END Son etiket
TIDY_NODETYPE_STARTEND Boş etiket
TIDY_NODETYPE_CDATA CDATA
TIDY_NODETYPE_SECTION XML bölümü
TIDY_NODETYPE_ASP ASP kodu
TIDY_NODETYPE_JSTE JSTE kodu
TIDY_NODETYPE_PHP PHP kodu
TIDY_NODETYPE_XMLDECL XML bildirimi

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top