tidyNode sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Tidy tarafından saptandığı haliyle bir HTML dosyasındaki bir HTML düğümü.

Sınıf Sözdizimi

final class tidyNode {
/* Özellikler */
public readonly string $value;
public readonly string $name;
public readonly int $type;
public readonly int $line;
public readonly int $column;
public readonly bool $proprietary;
public readonly ?int $id;
public readonly ?array $attribute;
public readonly ?array $child;
/* Yöntemler */
private __construct()
public hasChildren(): bool
public hasSiblings(): bool
public isAsp(): bool
public isComment(): bool
public isHtml(): bool
public isJste(): bool
public isPhp(): bool
public isText(): bool
}

Özellikler

value

Çevreleyen etiketler dahil, düğümün HTML gösterimi.

name

HTML düğümünün ismi

type

Düğüm türü (TIDY_NODETYPE_PHP gibi bir düğüm türü sabiti)

line

Dosyada etiketin bulunduğu satırın numarası.

column

Dosyada etiketin bulunduğu sütunun numarası.

proprietary

Müseccel bir etiket olup olmadığını belirler

id

Düğüm kimliği (TIDY_TAG_FRAME gibi bir etiket sabiti)

attribute

Geçerli düğümün öznitelik isimlerini anahtar olarak içeren bir dizge dizisi.

child

Geçerli düğümün çocuklarından oluşan bir tidyNode dizisi.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top