TidyNode sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Tidy tarafından saptandığı haliyle bir HTML dosyasındaki bir HTML düğümü.

Sınıf Sözdizimi

TidyNode {
/* Özellikler */
/* Yöntemler */
tidyNode::hasChildren ( void ) : bool
tidyNode::hasSiblings ( void ) : bool
tidyNode::isAsp ( void ) : bool
tidyNode::isComment ( void ) : bool
tidyNode::isHtml ( void ) : bool
tidyNode::isJste ( void ) : bool
tidyNode::isPhp ( void ) : bool
tidyNode::isText ( void ) : bool
}

Özellikler

value

Çevreleyen etiketler dahil, düğümün HTML gösterimi.

name

HTML düğümünün ismi

type

Etiketin türü (TIDY_NODETYPE_PHPgibi bir sabit)

line

Dosyada etiketin bulunduğu satırın numarası.

column

Dosyada etiketin bulunduğu sütunun numarası.

proprietary

Müseccel bir etiket olup olmadığını belirler

id

Etiketin ID'si (TIDY_TAG_FRAME gibi bir sabit)

attribute

Geçerli düğümün öznitelik isimlerini anahtar olarak içeren bir dizge dizisi.

child

Geçerli düğümün çocuklarından oluşan bir TidyNode dizisi.

Sürüm: Açıklama
5.1.0 line, column ve proprietary eklendi.

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top